ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานและอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเพื่อชุมชน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานและอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมเพื่อชุมชน

วันที่ 8 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 29 ครั้ง
ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการและอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการและอบรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน

โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิและโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.