ผอ.สพม.30 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

วันที่ 12 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 259 ครั้ง
ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 7.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 7.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ยังได้กล่าวคำนิยมให้กับโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.