ผอ.สพม.30 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิต้นแบบ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิต้นแบบ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย

วันที่ 13 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 226 ครั้ง
ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิต้นแบบ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย
ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดชัยภูมิต้นแบบ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย

โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในการลงนามในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 13 โรงเรียน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพญาแล 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.