ผอ.สพม.30 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นายกรวุฒิ ขุนม่วง รร.นางแดดวังชมภูวิทยาฯ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.30 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นายกรวุฒิ ขุนม่วง รร.นางแดดวังชมภูวิทยาฯ

วันที่ 15 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 111 ครั้ง
ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ และ นายประทีปแสง  พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ของ นายกรวุฒิ  ขุนม่วง นักเรียนโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 15 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ และ นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ของ นายกรวุฒิ ขุนม่วง นักเรียน โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ยังได้กล่าวคำนิยมต่อนายกรวุฒิ ขุนม่วง นักเรียนที่เข้ารับการประเมินดังกล่าวอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.