สพม.30 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 46 ครั้ง
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

โดยมี นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.