ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา” ปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา” ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 51 ครั้ง
ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา” ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วัน นำสู่ หลานปู่แล สุขภาพดี มีปัญญา” ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

  โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพด้านสาธารณสุขในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต กับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ชมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” อีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.