สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “เปิดเวทีวิชาการ สืบสานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ”
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “เปิดเวทีวิชาการ สืบสานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ”

วันที่ 7 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 227 ครั้ง
	ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “เปิดเวทีวิชาการ สืบสารวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ” การนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ โดยประกอบด้วย การแสดงผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัด และการแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ
ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม “เปิดเวทีวิชาการ สืบสารวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ” การนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และชุมชนทางการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ โดยประกอบด้วย การแสดงผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติที่เป็นเลิศของ สหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัด และ การแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.