สพม.ชัยภูมิ จัดงานประชาสัมพันธ์เขตใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดงานประชาสัมพันธ์เขตใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 136 ครั้ง
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดงานประชาสัมพันธ์เขตใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ ร.อ.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. สพม.ชัยภูมิ จัดงานประชาสัมพันธ์เขตใหม่ และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ ร.อ.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางพุทธศาสนา พิธีเจิมและประพรมป้ายสำนักงานเขตใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล รวมไปถึงการสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.