ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 83 ครั้ง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.