ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 262 ครั้ง
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.