การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 สพม.ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 สพม.ชัยภูมิ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 216 ครั้ง
ในวันที่  21 มิถุนายน 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม และมี นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม และมี นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.