สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 129 ครั้ง
ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและเยี่ยมชมสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและเยี่ยมชมสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

">

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.