การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 236 ครั้ง
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมีนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรของ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมีนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรของ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

โดยก่อนเริ่มการประชุมนั้น นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้าน ไม่ทนต่อการทุจริต นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันแต่งเครื่องแต่งกายผ้าไทย เพื่อสนองนโยบาย “นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทย” ของจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.