การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 166 ครั้ง
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet โดยมี นายชัยวัฒน์   ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมี นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม และมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.