ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 139 ครั้ง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน โดยได้มอบโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดี ปฏิบัติหน้าที่การสอนให้นักเรียนและตนเองมีความสุข โดยขอให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าและสำเร็จทางหน้าที่การงาน รวมไปถึงขอให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมไปถึงการวางแผนบริหารเกี่ยวกับการออม ในการนี้ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่แก่ครูผู้ช่วยใหม่ทั้ง 4 คนอีกด้วย
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ มอบโอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 คน โดยได้มอบโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดี ปฏิบัติหน้าที่การสอนให้นักเรียนและตนเองมีความสุข โดยขอให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าและสำเร็จทางหน้าที่การงาน รวมไปถึงขอให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมไปถึงการวางแผนบริหารเกี่ยวกับการออม ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่แก่ครูผู้ช่วยใหม่ทั้ง 4 คนอีกด้วย

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.