สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 221 ครั้ง
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ITAOnline) ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี นายภูธร  จันทะหงส์ ปุณจรัสธำรง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAOnline) ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี นายภูธร จันทะหงส์ ปุณจรัสธำรง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.