สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 19 ก.ค. 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 19 ก.ค. 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 200 ครั้ง
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม  นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีศึกษานิเทศก์สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุม นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีศึกษานิเทศก์สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

การจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัด และเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้แก่โรงเรียนฝในสังกัดเพื่อนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.