สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบริบูรณ์ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบริบูรณ์ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 161 ครั้ง
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สพม.ชัยภูมิถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานสหวิทยาเขต และ ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.ชัยภูมิ ร่วมถวายเทียนด้วย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย และยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมอีกด้วย ณ วัดบริบูรณ์ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สพม.ชัยภูมิถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประธานสหวิทยาเขต และ ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.ชัยภูมิ ร่วมถวายเทียนด้วย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของไทย และยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมอีกด้วย ณ วัดบริบูรณ์ บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.