สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค (CHAIYAPHUM GEOPARK)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค (CHAIYAPHUM GEOPARK)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 91 ครั้ง
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค (Chaiyaphum Geopark) โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการลงนามระหว่างจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และส่วนราชการภายในจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค (Chaiyaphum Geopark) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการลงนามระหว่างจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และส่วนราชการภายในจังหวัดชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.