สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 91 ครั้ง
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.