ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 174 ครั้ง
ในวันที่19 ส.ค. 2564 เวลา 9.00 น.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.เจียงทองพิทยาคม ต.เจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ในวันที่19 ส.ค. 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.เจียงทองพิทยาคม ต.เจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

โดยมีคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ชัยภูมิ ร่วมให้กำลังใจ ซึ่งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ), ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค อดีต ผอ.สพม.30 (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ), นายสมนึก ทองคำ ผอ.รร.น้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)


ในการนี้ ทางโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างพื้นที่ และมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.