สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล แอปพลิเคชัน Google Meet
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล แอปพลิเคชัน Google Meet

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 78 ครั้ง
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วยแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.