ผอ.สพม.ชัยภูมิให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 147 ครั้ง
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 3 ราย ได้แก่
  1. นายยุทธนา  ทาท่าหว้า  ครู รร.สามหมอวิทยา  ได้รับการแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.รร.แก้งคร้อวิทยา
  2. นายวัชรินทร์  วันทา  ครู รร.นายางกลักพิทยาคม  ได้รับการแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.รร.นายางกลักพิทยาคม
  3. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม  ครู รร.สตรีชัยภูมิ  ได้รับการแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.รร.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

     โดย นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการดำรงตนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.