สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 53 ครั้ง
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และนางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย โดยมีบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้จัดทั้งการอบรมแบบ On-site (เข้าร่วมอบรมในห้องประชุม) และจัดการอบรมแบบ On-line (เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์) ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และนางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย โดยมีบุคลากร สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งได้จัดทั้งการอบรมแบบ On-site (เข้าร่วมอบรมในห้องประชุม) และจัดการอบรมแบบ On-line (เข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์) ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.