เลขา กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด สพม.ชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

เลขา กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด สพม.ชัยภูมิ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 79 ครั้ง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์  ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ที่ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี   ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้รายงานสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ จำนวน 8 โรงเรียน และบุคลากรได้รับผลกระทบจำนวน 24 โรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 

หลังจากนั้น ดร.อัมพร  พินะสา เลขา กพฐ. ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเมืองพญาแลวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูได้ร่วมกันรายงานความเสียหายในเบื้องต้น พร้อมประมาณความเสียหายเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ที่ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้รายงานสถานศึกษาในสังกัดได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ จำนวน 8 โรงเรียน และบุคลากรได้รับผลกระทบจำนวน 24 โรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 หลังจากนั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และโรงเมืองพญาแลวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูได้ร่วมกันรายงานความเสียหายในเบื้องต้น พร้อมประมาณความเสียหายเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.