กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินแด่ ผอ.ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินแด่ ผอ.ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.30
จำนวนการดู 78 ครั้ง
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ท่านประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชย. และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนพดล กาญจนางกูร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ท่านประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชย. และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายนพดล กาญจนางกูร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.