ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ผอ.เจียงทองพิทยาคม
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ผอ.เจียงทองพิทยาคม

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 110 ครั้ง
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.39 น. ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิเข้าร่วมงาน โดยมี นายธรรมนูญ วิชาหา ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม และคณะครู รร.เจียงทองพิทยาคมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดคัดกรองเข้าออกพิธี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ รร.เจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.39 น. ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิเข้าร่วมงาน โดยมี นายธรรมนูญ วิชาหา ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม และคณะครู รร.เจียงทองพิทยาคมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดคัดกรองเข้าออกพิธี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ รร.เจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ในการนี้ ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบนโยบาย 3 ประการ ได้แก่ 1) สุข - ขอให้บริหารให้ รร.เจียงทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนแห่งความสุข สุขทั้งนักเรียน สุขทั้งบุคลากรในโรงเรียน 2) สำเร็จ - ขอให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ และ 3) ปลอดภัย - ให้โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งความปลอดภัย โดยให้มีการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดในโรงเรียนอย่างอย่างเคร่งครัด

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.