ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ศูนย์รับวัคซีน โควิด-19 รร.ภักดีชุมพลวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะบุคลากรทางการแพทย์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ศูนย์รับวัคซีน โควิด-19 รร.ภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 114 ครั้ง
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์  ได้เดินทางเข้า รร.ภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ แสดงความขอบคุณแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์รับวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ที่ได้อำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิในอำเภอภักดีชุมพล  นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รร.ภักดีชุมพลวิทยาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผอ.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้า รร.ภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ แสดงความขอบคุณแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์รับวัคซีน โควิด-19 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ที่ได้อำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนสังกัด สพม.ชัยภูมิในอำเภอภักดีชุมพล นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รร.ภักดีชุมพลวิทยาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.