ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล “ครูขวัญศิษย์ ปี 2564”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 86 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัล“ครูขวัญศิษย์ ปี 2564” เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมพิธี มอบรางวัล“ครูขวัญศิษย์ ปี 2564” เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและได้รับ การคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

ในการนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  1. นายดิลก เมธา มานะศิลป์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนภูเขียว
  2. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
  3. นายปรีชากร ภาชนะ ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนภูเขียว

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.