สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 58 ครั้ง
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสิงหศักดิ์  แก้งคำ และ นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสิงหศักดิ์ แก้งคำ และ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบทิศทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วย ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.