ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 50 ครั้ง
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดีให้การต้อนรับ ซึ่งสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ประกอบไปด้วย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา, โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม, โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนคูเมืองวิทยา
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดีให้การต้อนรับ ซึ่งสหวิทยาเขต บัวแดงภักดี ประกอบไปด้วย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา, โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม, โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนคูเมืองวิทยา

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.