пї
การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 67 ครั้ง
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, นายประทีปแสง  พลรักษา  รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย แนวทาง ข้อปฏิบัติทางราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมชี้แจงนโยบาย แนวทาง ข้อปฏิบัติทางราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.ชัยภูมิ

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564, มอบเกียรติบัตรจัดการประกวดแข่งขันนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และคุรุชนคนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และยังได้มอบดอกไม้และการ์ดอวยพรให้กับบุคลากรผู้มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงเดือนธันวาคมอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.