пї
สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 72 ครั้ง
ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.