สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์

วันที่ 31 มีนาคม 2565
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 113 ครั้ง
ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.  นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะบุคลากรทางการศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “ภักดีชุมพลประทานพร” ณ รร.ภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  โดยมี นายประยูร  มังกร ผอ.รร.ภักดีชุมพลวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รร.ภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะบุคลากรทางการศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “ภักดีชุมพลประทานพร” ณ รร.ภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โดยมี นายประยูร มังกร ผอ.รร.ภักดีชุมพลวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รร.ภักดีชุมพลวิทยาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.