การประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

การประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 146 ครั้ง
ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ กับ ผอ.รร.กุดตุ้มวิทยา, ผอ.รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย, ผอ.รร.ภูพระวิทยาคม และ ผอ.รร.เริงรมย์วิทยาคม โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ  และผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดฯ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ
ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง สพม.ชัยภูมิ กับ ผอ.รร.กุดตุ้มวิทยา, ผอ.รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย, ผอ.รร.ภูพระวิทยาคม และ ผอ.รร.เริงรมย์วิทยาคม โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดฯ สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.