ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย

วันที่ 4 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 164 ครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย โดยมี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ทั้งนี้ นายเกรียงไกร  จำนงชอบ ผอ.รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย คณะผู้บริหารและคณะครู รร.ปู่ด้วงศึกษาลัยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย โดยมี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ทั้งนี้ นายเกรียงไกร จำนงชอบ ผอ.รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย คณะผู้บริหารและคณะครู รร.ปู่ด้วงศึกษาลัยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ รร.ปู่ด้วงศึกษาลัย ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.