สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.ชัยภูมิ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service

วันที่ 26 เมษายน 2565
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 98 ครั้ง
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สพม.ชัยภูมิ เปิดศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี  ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สพม.ชัยภูมิ เปิดศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service สพม.ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี

ศูนย์บริการประทับใจ One Stop Service มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และมีห้องรับรองซึ่งให้บริการเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อน และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.