วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 80 ครั้ง
สพม.30 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบรมราชินีนาถ
สพม.30 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 พร้อมด้วย นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กล่มอำนวยการ นายชาตรี ทวีนาท ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.30 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

http://www.gg.gg/et1ju

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.