วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 187 ครั้ง
เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

///วันที่ 1  พฤษภาคม  2562  เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้มอบหมายให้ นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อดำเนินรายการเพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้มีกิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ ดังนี้ รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 18/2562 วันที่ 1 พ.ค. 62 

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์

▶ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รร.วัดพรหมวิหาร

▶การทำเครื่องประดับนางรำ รร.บ้านโคกหัวช้าง

https://bit.ly/2ZLUAN4

▶กิจกรรมห้องตัดผม รร.วัดระเบาะไผ่

▶การรณรงค์การคัดแยกขยะในสถานศึกษา รร.พญาไท

https://bit.ly/2Wf3Yqo

▶ไข่นอกคอกของเด็กนอกกรอบ รร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

▶ครูดี ศรี สพฐ. : คุณครู วิธิวัติ รักษาภักดี รร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ตอน ครูแทนของนักเรียน https://bit.ly/2GMWXa0

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.