วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ร่วมงานรำและแสดงดนตรีถวายเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือน 6 จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 294 ครั้ง
รำลึกถึงคุณงามความงามความดี เป็นการจงรักภักดีเจ้าพ่อพญาแล  เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ
รำลึกถึงคุณงามความงามความดี เป็นการจงรักภักดีเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ

 

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  มอบหมาย ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพม.30 ร่วมงานรำและแสดงดนตรีถวายเจ้าพ่อพญาแล เนื่องในเทศกาลประเพณีบุญเดือน 6  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2562  

โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฯ  นำประชาชนประชาชนชาวชัยภูมิ จาก 16 อำเภอ ร่วม 30,000 คน พร้อมใจมาร่วมกันรำถวายเจ้าพ่อพญาแล  ณ บริเวณสี่ทิศของอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล    เพื่อรำลึกถึงคุณงามความงามความดี เป็นการจงรักภักดีเจ้าพ่อพญาแล  เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ  ที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองชัยภูมิจนเจริญรุ่งเรืองมาตราบจนทุกวันนี้

รายงานข่าวโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.