วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning)

1. ห้องเรียนออนไลน์ DLIT

DLIT Classroom

DLIT Classroom คือ การขยาย “ห้องเรียนแห่งคุณภาพ” จากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอนยาก เข้าใจยาก และมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่ สทศ.ให้ต้นสังกัดเร่งพัฒนา โดยผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อเว็บไซต์ www.dlit.ac.th

2. ติวฟรี.com

ติวฟรี.com

โครงการ ติวฟรี.com ร่วมกับติวเตอร์ดังระดับประเทศจัดติวเข้มทุกวิชา เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ โดยเริ่มจากการติวฟรี ติวเข้มเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ติวเข้มปรับพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมตัวสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

3. TCU : การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกไม่หยุดนิ่ง

Thailand Cyber University

เป็นเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ โดยสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกไม่หยุดนิ่ง โดยผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนที่สนใจได้จากรายการวิชาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

4. Thai MOOC

Thai MOOC

Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ จึงเป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนความรู้ที่สนใจได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ

5. ทรูปลูกปัญญา

TRUE ปลูกปัญญา

ทรูปลูกปัญญาดอทคอม เว็บไซต์คลังความรู้คู่คุณธรรมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย อัดแน่นด้วยสาระความรู้ ทุกวิชาทุกระดับชั้น นำเสนออย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบมัลติมีเดีย สนุกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างคอนเทนต์ แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์ร่วมกัน เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม (www.trueplookpanya.com) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้แบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยคอนเทนต์กว่าล้านคอนเทนต์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ และเอกสารปัจจุบันมียอด สมาชิกมากกว่า 100,000 คน มีผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 10 ล้าน เพจวิวต่อเดือน นับเป็นอันดับหนึ่งของเว็บไซต์การศึกษาไทย และมีตัวเลข UIP (Unique Visitor) 1 ล้านต่อเดือน

6. Safe Internet For Kid

Safe Internet For Kid

SafeInternetForkid.com ประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่ครูสามารถดาวน์โหลดไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนได้ รวมถึงเกมส์ออนไลน์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยเนื้อหาในเกมส์จะเป็นการติดตามชีวิตของ “น้องฟ้า” ที่จะพาผู้เล่นไปรู้จักสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง โดนกลั่นแกล้งและอาจหลงเชื่อข่าวปลอม โดยคำถามจะมีความยากง่ายตามอายุของผู้เล่นได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะให้เยาวชนสามารถปรับตัวและมีภูมิคุ้มกันบนโลกออนไลน์ (Digital Resilience)

© Copyrights 2018. All rights reserved.