ทดสอบการโพสต์ข่าวสาร กลุ่ม สกส.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   >

ทดสอบการโพสต์ข่าวสาร กลุ่ม สกส.

วันที่ 17 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย dlict@sesao30.go.th
จำนวนการดู 375 ครั้ง

ทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.