ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 18 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา และ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.