สพม.30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 190 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ได้มอบหมายให้นายสวาท  ฦาชา นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ และนางสาวมะลิวัน  มาเหง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ได้มอบหมายให้นายสวาท ฦาชา นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ และนางสาวมะลิวัน มาเหง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ซึ่งนำโดยนายธิติวุฒิ  นาคุณทรง และ นายนิมิต  ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.