ผอ.สพม.30 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.30 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 33 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563

โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.