ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 23 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดชัยภูมิ และร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ  (สสส.) กับ สพม.30 และโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวน 16 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดชัยภูมิ และร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ สพม.30 และโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวน 16 โรงเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 16 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสัมมนาอาคารเรียนรวม 9 ชั้น  ชั้นที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.