สพม.30 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 17 มกราคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 561 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม เวลา 07.00 น. สพม.30 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

โดยมีกิจกรรมทางศาสนา /พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ /การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีฯ มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ครู ผู้มีผลงานดีเด่น กล่าวปราศรัยและให้โอวาท

และมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานฯ จำนวน 2,000 คน ////

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.