ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสามหมอวิทยา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสามหมอวิทยา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปลูกต้นไผ่มงคล

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปลูกต้นไผ่มงคล

โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการการคลังจังหวัดชัยภูมิ รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการด้วย ณ สวนป่าไผ่มงคล เฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสามหมอวิทยา อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.