สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 38 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โดยพิธีประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน,
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.