สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 39 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพม.30 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.